Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
v
v

Změny v rozvrhu Monday 12. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartoš Luboš
5 přesun >> LET 4.A na 14.4. 3. hod
Beláň Jan
3 přesun >> CJL 3.A na 13.4. 5. hod
Kloz Jiří
3 přesun << OLS 3.A DisV z 9. hod
8 přesun >> PEL 4.A na 15.4. 2. hod
9 přesun >> OLS 3.A na 3. hod
Kudláček Martin
9 přesun >> PEL 4.C na 8.4. 4. hod
Podhorný Jiří
7 přesun >> HUL 4.A na 15.4. 5. hod
Změny v rozvrzích tříd
3.A
3 OLS DisV přesun << Kz z 9. hod
3 CJL přesun >> na 13.4. 5. hod
9 OLS přesun >> na 12.4. 3. hod
4.A
5 LET přesun >> na 14.4. 3. hod
7 HUL přesun >> na 15.4. 5. hod
8 PEL přesun >> na 15.4. 2. hod
4.C
9 PEL přesun >> na 8.4. 4. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou