Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
v
v

Změny v rozvrhu Monday 21. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.C Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babicová Petra
1 přesun >> MAT 3.A na 5. hod
4 odpadá MAT 4.C zrušeno
5 přesun << MAT 3.A 27 z 1. hod
6 odpadá CHE 1.B (AB) zrušeno
7 odpadá CHE 1.B (AB) zrušeno
8 odpadá CHE 1.B (CD) zrušeno
9 odpadá CHE 1.B (CD) zrušeno
Bartoš Luboš
3 přesun >> STZ 2.B na 24.6. 1. hod
5 odpadá LET 4.A zrušeno
8 odpadá LET 4.C zrušeno
9 přesun >> STZ 2.A na 22.6. 1. hod
Beláň Jan
1 odpadá CJL 4.C zrušeno
5 přesun << CJL 2.A 111 z 6. hod
6 přesun >> CJL 2.A na 5. hod
Církva Radim
1 odpadá LET 4.B zrušeno
Čechová Martina
2 odpadá OLS 4.A zrušeno
4 odpadá LES 4.A zrušeno
6 odpadá BIO 1.B (CD) zrušeno
7 odpadá BIO 1.B (CD) zrušeno
8 odpadá BIO 1.B (AB) zrušeno
9 odpadá BIO 1.B (AB) zrušeno
Dobešová Iva
3 odpadá AJ 4.C (A1AB) zrušeno
5 odpadá AJ 4.B (A1AB) zrušeno
6 odpadá AJ 4.C (A1AB) zrušeno
Holcová Barbora
8 přesun >> AJ 2.C (A1CD) na 24.6. 4. hod
Hub Petr
7 přesun >> DEJ 2.A na 22.6. 6. hod
8 přesun >> VKO 2.B na 25.6. 1. hod
Jalůvková Jaroslava
3 odpadá AJ 4.A (A1CD) zrušeno
8 přesun >> AJ 2.C (A1AB) na 24.6. 4. hod
Juráň Ctirad
3 odpadá NLP 2.C zrušeno
Kloz Jiří
1 přesun << OLS 3.B 309 z 5. hod
2 odpadá PEL 4.B zrušeno
5 přesun >> OLS 3.B na 1. hod
8 odpadá PEL 4.A zrušeno
9 přesun >> OLS 3.A na 23.6. 6. hod
Kudláček Martin
1 přesun >> MYS 3.B na 3. hod
3 přesun << MYS 3.B 309 z 1. hod
5 přesun >> HUL 3.C na 7. hod
6 přesun << PEL 3.A 27 z 7. hod
7 přesun << HUL 3.C 111 z 5. hod
7 přesun >> PEL 3.A na 6. hod
8 přesun >> PEL 3.B na 25.6. 2. hod
9 odpadá PEL 4.C zrušeno
Kudláčková Regina
1 výměna >> AJ 1.C (A1) na 2. hod
2 výměna << AJ 1.C (A1) 39 z 1. hod
3 odpadá AJ 4.A (A1AB) zrušeno
5 odpadá AJ 4.B (A1CD) zrušeno
Novák Bedřich
1 výměna << CJL 1.C 212 z 2. hod
2 výměna << CJL 3.C 35 z 25.6. 4. hod
2 výměna >> CJL 1.C na 1. hod
3 přesun << CJL 2.C 209 z 22.6. 7. hod
3 odpadá CJL 4.B zrušeno
7 odpadá VKO 1.A zrušeno
8 odpadá VKO 1.C zrušeno
Nováková Hana
3 odpadá NJ 4.C (N1CD) zrušeno
6 odpadá NJ 4.C (N1CD) zrušeno
Palacká Alice
7 odpadá OLS 4.C zrušeno
8 přesun >> LEB 2.A na 22.6. 3. hod
9 přesun >> LEB 2.C na 22.6. 2. hod
Podhorný Jiří
1 přesun << HUL 3.A 27 z 8. hod
2 odpadá HUL 4.C zrušeno
3 přesun >> HUL 3.B na 5. hod
4 přesun << BIO 1.A 312 z 5. hod
4 odpadá HUL 4.B zrušeno
5 přesun << HUL 3.B 309 z 3. hod
5 přesun >> BIO 1.A na 4. hod
7 odpadá HUL 4.A zrušeno
8 přesun >> HUL 3.A na 1. hod
Skotnica Aleš
2 výměna >> MAT 3.C na 25.6. 4. hod
4 přesun >> CHE 1.A na 6. hod
5 navíc MAT 3.C 35 za odpadlou
6 přesun << CHE 1.A 312 z 4. hod
Skříčil Václav
3 přesun << LEZ 2.B 25 z 25.6. 0. hod
4 přesun >> LEZ 2.C na 24.6. 1. hod
6 přesun >> LET 3.B na 22.6. 5. hod
8 přesun >> LET 3.C na 22.6. 3. hod
9 přesun >> LEZ 2.B na 24.6. 3. hod
Straková Karla
4 navíc MAT 2.C 209 za odpadlou
Šuba Marek
1 odpadá ELH 4.A zrušeno
5 přesun >> ELH 3.A na 25.6. 5. hod
6 přesun >> ELH 3.C na 23.6. 2. hod
9 přesun >> ELH 3.B na 25.6. 1. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
4 BIO 312 přesun << Pd z 5. hod
4 CHE přesun >> na 21.6. 6. hod
5 BIO přesun >> na 21.6. 4. hod
6 CHE 312 přesun << Sk z 4. hod
7 VKO odpadá (Nk)
1.B
6 CHE AB odpadá (Bb)
6 BIO CD odpadá (Če)
7 CHE AB odpadá (Bb)
7 BIO CD odpadá (Če)
8 CHE CD odpadá (Bb)
8 BIO AB odpadá (Če)
9 CHE CD odpadá (Bb)
9 BIO AB odpadá (Če)
1.C
1 CJL 212 výměna << Nk z 2. hod
1 AJ A1 výměna >> na 21.6. 2. hod
2 AJ A1 39 výměna << Kd z 1. hod
2 CJL výměna >> na 21.6. 1. hod
8 VKO odpadá (Nk)
2.A
5 CJL 111 přesun << Bn z 6. hod
6 CJL přesun >> na 21.6. 5. hod
7 DEJ přesun >> na 22.6. 6. hod
8 LEB přesun >> na 22.6. 3. hod
9 STZ přesun >> na 22.6. 1. hod
2.B
3 LEZ 25 přesun << z 25.6. 0. hod
3 STZ přesun >> na 24.6. 1. hod
8 VKO přesun >> na 25.6. 1. hod
9 LEZ přesun >> na 24.6. 3. hod
2.C
3 CJL 209 přesun << Nk z 22.6. 7. hod
3 NLP odpadá (Ju)
4 MAT 209 navíc St
4 LEZ přesun >> na 24.6. 1. hod
8 AJ A1AB přesun >> na 24.6. 4. hod
8 AJ A1CD přesun >> na 24.6. 4. hod
9 LEB přesun >> na 22.6. 2. hod
3.A
1 HUL 27 přesun << Pd z 8. hod
1 MAT přesun >> na 21.6. 5. hod
5 MAT 27 přesun << Bb z 1. hod
5 ELH přesun >> na 25.6. 5. hod
6 PEL 27 přesun << Kl z 7. hod
7 PEL přesun >> na 21.6. 6. hod
8 HUL přesun >> na 21.6. 1. hod
9 OLS přesun >> na 23.6. 6. hod
3.B
1 OLS 309 přesun << Kz z 5. hod
1 MYS přesun >> na 21.6. 3. hod
3 MYS 309 přesun << Kl z 1. hod
3 HUL přesun >> na 21.6. 5. hod
5 HUL 309 přesun << Pd z 3. hod
5 OLS přesun >> na 21.6. 1. hod
6 LET přesun >> na 22.6. 5. hod
8 PEL přesun >> na 25.6. 2. hod
9 ELH přesun >> na 25.6. 1. hod
3.C
2 CJL 35 výměna << Nk z 25.6. 4. hod
2 MAT výměna >> na 25.6. 4. hod
5 MAT 35 navíc Sk
5 HUL přesun >> na 21.6. 7. hod
6 ELH přesun >> na 23.6. 2. hod
7 HUL 111 přesun << Kl z 5. hod
8 LET přesun >> na 22.6. 3. hod
4.A
1 ELH odpadá (Šb)
2 OLS odpadá (Če)
3 AJ A1AB odpadá (Kd)
3 AJ A1CD odpadá (Ja)
4 LES odpadá (Če)
5 LET odpadá (Ba)
7 HUL odpadá (Pd)
8 PEL odpadá (Kz)
0. - 9. les. Obecná absence třídy
4.B
1 LET odpadá (Cí)
2 PEL odpadá (Kz)
3 CJL odpadá (Nk)
4 HUL odpadá (Pd)
5 AJ A1AB odpadá (Db)
5 AJ A1CD odpadá (Kd)
0. - 2. les., 4. - 9. les., 3. les. Obecná absence třídy
4.C
1 CJL odpadá (Bn)
2 HUL odpadá (Pd)
3 AJ A1AB odpadá (Db)
3 NJ N1CD odpadá (No)
4 MAT odpadá (Bb)
6 AJ A1AB odpadá (Db)
6 NJ N1CD odpadá (No)
7 OLS odpadá (Pk)
8 LET odpadá (Ba)
9 PEL odpadá (Kl)
0. - 9. les. Obecná absence třídy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou