Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 22. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.B PRA PRA PRA PRA PRA PRA
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Církva Radim - - .. <> .. -
Hub Petr - >> .. - <> >> - .. >> -
Kudláček Martin - - - - - -
Palacká Alice - .. - - .. - .. .. - -
Skříčil Václav - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babicová Petra
1 přesun >> MAT 2.A na 2. hod
2 přesun << MAT 2.A 212 z 1. hod
2 výměna >> MAT 4.A na 4. hod
3 výměna << MAT 2.A 413 z 1.10. 2. hod
4 výměna << MAT 4.A 27 z 2. hod
4 odpadá CHE 1.B zrušeno
5 odpadá CHE 1.B zrušeno
Beláň Jan
1 přesun << CJL 2.A 111 z 21.9. 7. hod
1 výměna >> CJL 1.C na 24.9. 2. hod
2 výměna << CJL 4.A 27 z 4. hod
4 výměna >> CJL 4.A na 2. hod
6 přesun >> CJL 2.B na 21.9. 4. hod
8 přesun >> VKO 2.A na 21.9. 0. hod
Církva Radim
0. - 5. les.Výuka praxe
Čechová Martina
1 přesun << OLS 4.A 27 z 6. hod
4 přesun << LEZ 2.B 302 z 8. hod
5 přesun << LEZ 2.B 302 z 9. hod
6 přesun << LES 4.A 27 z 20.9. 9. hod
6 přesun >> OLS 4.A na 1. hod
8 přesun >> LEZ 2.B na 4. hod
9 přesun >> LEZ 2.B na 5. hod
Dobešová Iva
0 výměna << AJ 1.A (A1CD) 410 z 1. hod
1 přesun << AJ 4.C (A1CD) 410 z 5. hod
1 výměna >> AJ 1.A (A1CD) na 0. hod
5 přesun >> AJ 4.C (A1CD) na 1. hod
Jalůvková Jaroslava
1 přesun << AJ 4.C (A1AB) 304 z 5. hod
5 přesun >> AJ 4.C (A1AB) na 1. hod
Kudláček Martin
0. - 5. les.Výuka praxe
Kudláčková Regina
0 výměna << AJ 1.A (A1AB) 304 z 1. hod
1 výměna >> AJ 1.A (A1AB) na 0. hod
Nováková Hana
1 odpadá NJ 1.B (N2AB) zrušeno
Pytela Roman
1 odpadá RJ 1.B (R2CD) zrušeno
Skotnica Aleš
1 výměna << CHE 1.C 39 z 24.9. 2. hod
3 odpadá FYZ 1.B zrušeno
5 přesun << MAT 4.C 305 z 24.9. 3. hod
Skříčil Václav
0. - 7. les."čtvrtkař" v cvLET
Straková Karla
0 přesun >> MAT 2.C na 4. hod
4 přesun << MAT 2.C 212 z 0. hod
Zlámal Vojtěch
0 výměna >> MAT 1.A na 1. hod
1 výměna << MAT 1.A 202 z 0. hod
4 výměna << MAT 1.A 202 z 1.10. 1. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
0 AJ A1AB 304 výměna << Kd z 1. hod
0 AJ A1CD 410 výměna << Db z 1. hod
0 MAT výměna >> na 22.9. 1. hod
1 MAT 202 výměna << Zl z 0. hod
1 AJ A1AB výměna >> na 22.9. 0. hod
1 AJ A1CD výměna >> na 22.9. 0. hod
4 MAT 202 výměna << Zl z 1.10. 1. hod
4 DEJ výměna >> na 1.10. 1. hod
1.B
1 NJ N2AB odpadá (No)
1 RJ R2CD odpadá (Pt)
2 BIO odpadá (Cí)
3 FYZ odpadá (Sk)
4 CHE odpadá (Bb)
5 CHE odpadá (Bb)
0. - 5. les. Učební praxe
1.C
1 CHE 39 výměna << Sk z 24.9. 2. hod
1 CJL výměna >> na 24.9. 2. hod
8 DEJ přesun >> na 1.10. 0. hod
2.A
1 CJL 111 přesun << Bn z 21.9. 7. hod
1 MAT přesun >> na 22.9. 2. hod
2 MAT 212 přesun << Bb z 1. hod
2 DEJ odpadá (Hb)
3 MAT 413 výměna << Bb z 1.10. 2. hod
3 LEB výměna >> na 1.10. 2. hod
8 VKO přesun >> na 21.9. 0. hod
2.B
4 LEZ 302 přesun << Če z 8. hod
4 LEB odpadá (Pk)
5 LEZ 302 přesun << Če z 9. hod
6 CJL přesun >> na 21.9. 4. hod
7 LEB odpadá (Pk)
8 LEZ přesun >> na 22.9. 4. hod
9 LEZ přesun >> na 22.9. 5. hod
2.C
0 MAT přesun >> na 22.9. 4. hod
4 MAT 212 přesun << St z 0. hod
4 NLP odpadá (Cí)
5 DEJ přesun >> na 23.9. 5. hod
4.A
1 OLS 27 přesun << Če z 6. hod
1 VKO přesun >> na 30.9. 8. hod
2 CJL 27 výměna << Bn z 4. hod
2 MAT výměna >> na 22.9. 4. hod
4 MAT 27 výměna << Bb z 2. hod
4 CJL výměna >> na 22.9. 2. hod
6 LES 27 přesun << Če z 20.9. 9. hod
6 OLS přesun >> na 22.9. 1. hod
4.B
6 OLS odpadá (Pk)
7 VKO odpadá (Hb)
4.C
1 AJ A1AB 304 přesun << Ja z 5. hod
1 AJ A1CD 410 přesun << Db z 5. hod
1 OLS odpadá (Pk)
5 MAT 305 přesun << Sk z 24.9. 3. hod
5 AJ A1AB přesun >> na 22.9. 1. hod
5 AJ A1CD přesun >> na 22.9. 1. hod
Pedagogický dohled u třídy:
1.B
Hodina: 0. - 5. les., Učitel: Církva Radim, Kudláček Martin

1. B - PRA - Cí, Kl - nástup v 6.45 hod. pod pergolou, odjezd v 7.00 hod. autobusem na Školní polesí Valšovice.