Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
v

Změny v rozvrhu Monday 18. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babicová Petra
1 změna MAT 3.A DisV
2 změna CHE 1.B DisV
3 změna MAT 2.A DisV
4 změna MAT 4.C DisV
6 změna CHE 1.B (AB) DisV
7 změna CHE 1.B (AB) DisV
8 změna CHE 1.B (CD) DisV
9 změna CHE 1.B (CD) DisV
Bartoš Luboš
3 změna STZ 2.B DisV
4 změna LET 3.A DisV
5 změna LET 4.A DisV
6 změna STZ 2.C DisV
8 změna LET 4.C DisV
9 změna STZ 2.A DisV
Beláň Jan
1 změna CJL 4.C DisV
3 změna CJL 3.A DisV
6 změna CJL 2.A DisV
Církva Radim
1 změna LET 4.B DisV
4 změna NLP 2.B DisV
Čechová Martina
1 změna BIO 1.B DisV
2 změna OLS 4.A DisV
3 změna OLS 3.C DisV
4 změna LES 4.A DisV
6 změna BIO 1.B (CD) DisV
7 změna BIO 1.B (CD) DisV
8 změna BIO 1.B (AB) DisV
9 změna BIO 1.B (AB) DisV
Dobešová Iva
1 změna AJ 3.C (A1CD) DisV
2 změna AJ 3.A (A1AB) DisV
3 změna AJ 4.C (A1AB) DisV
5 změna AJ 4.B (A1AB) DisV
6 změna AJ 4.C (A1AB) DisV
Holcová Barbora
2 změna AJ 2.C (A1CD) DisV
6 změna AJ 2.B (A1CD) DisV
7 změna AJ 2.B (A1CD) DisV
8 změna AJ 2.C (A1CD) DisV
Hub Petr
1 změna MAT 2.B DisV
2 změna MAT 2.B DisV
4 změna DEJ 1.C DisV
7 změna DEJ 2.A DisV
8 změna VKO 2.B DisV
Jalůvková Jaroslava
1 změna AJ 3.C (A1AB) DisV
2 změna AJ 2.C (A1AB) DisV
3 změna AJ 4.A (A1CD) DisV
4 změna AJ 2.A (A1CD) DisV
6 změna AJ 2.B (A1AB) DisV
7 změna AJ 2.B (A1AB) DisV
8 změna AJ 2.C (A1AB) DisV
Juráň Ctirad
3 změna NLP 2.C DisV
Kloz Jiří
2 změna PEL 4.B DisV
4 změna PEL 3.C DisV
5 změna OLS 3.B DisV
8 změna PEL 4.A DisV
9 změna OLS 3.A DisV
Kudláček Martin
1 změna MYS 3.B DisV
5 změna HUL 3.C DisV
7 změna PEL 3.A DisV
8 změna PEL 3.B DisV
9 změna PEL 4.C DisV
Kudláčková Regina
1 změna AJ 1.C (A1) DisV
3 změna AJ 4.A (A1AB) DisV
4 změna AJ 2.A (A1AB) DisV
5 změna AJ 4.B (A1CD) DisV
Menšík Miroslav
1 změna TEV 1.A (AB) DisV
2 změna TEV 1.A (AB) DisV
3 změna TEV 1.B (AB) DisV
4 změna TEV 1.B (AB) DisV
5 změna TEV 1.C DisV
6 změna TEV 1.C DisV
Novák Bedřich
2 změna CJL 1.C DisV
3 změna CJL 4.B DisV
4 změna CJL 3.B DisV
7 změna VKO 1.A DisV
8 změna VKO 1.C DisV
Nováková Hana
2 změna NJ 3.A (N1CD) DisV
3 změna NJ 4.C (N1CD) DisV
6 změna NJ 4.C (N1CD) DisV
Palacká Alice
7 změna OLS 4.C DisV
8 změna LEB 2.A DisV
9 změna LEB 2.C DisV
Podhorný Jiří
2 změna HUL 4.C DisV
3 změna HUL 3.B DisV
4 změna HUL 4.B DisV
5 změna BIO 1.A DisV
7 změna HUL 4.A DisV
8 změna HUL 3.A DisV
Skotnica Aleš
2 změna MAT 3.C DisV
3 změna FYZ 1.A DisV
4 změna CHE 1.A DisV
Skříčil Václav
1 změna LEZ 2.A DisV
2 změna LEZ 2.A DisV
4 změna LEZ 2.C DisV
5 změna LEZ 2.C DisV
6 změna LET 3.B DisV
8 změna LET 3.C DisV
9 změna LEZ 2.B DisV
Straková Karla
1 změna MAT 2.C DisV
2 změna MAT 3.B DisV
3 změna BIO 1.C DisV
Strýček Pavel
1 změna TEV 1.A (CD) DisV
2 změna TEV 1.A (CD) DisV
3 změna TEV 1.B (CD) DisV
4 změna TEV 1.B (CD) DisV
Šuba Marek
1 změna ELH 4.A DisV
5 změna ELH 3.A DisV
6 změna ELH 3.C DisV
9 změna ELH 3.B DisV
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 TEV AB DisV změna Me
1 TEV CD DisV změna Sr
2 TEV AB DisV změna Me
2 TEV CD DisV změna Sr
3 FYZ DisV změna Sk
4 CHE DisV změna Sk
5 BIO DisV změna Pd
7 VKO DisV změna Nk
1.B
1 BIO DisV změna Če
2 CHE DisV změna Bb
3 TEV AB DisV změna Me
3 TEV CD DisV změna Sr
4 TEV AB DisV změna Me
4 TEV CD DisV změna Sr
6 CHE AB DisV změna Bb
6 BIO CD DisV změna Če
7 CHE AB DisV změna Bb
7 BIO CD DisV změna Če
8 CHE CD DisV změna Bb
8 BIO AB DisV změna Če
9 CHE CD DisV změna Bb
9 BIO AB DisV změna Če
1.C
1 AJ A1 DisV změna Kd
2 CJL DisV změna Nk
3 BIO DisV změna St
4 DEJ DisV změna Hb
5 TEV DisV změna Me
6 TEV DisV změna Me
8 VKO DisV změna Nk
2.A
1 LEZ DisV změna
2 LEZ DisV změna
3 MAT DisV změna Bb
4 AJ A1AB DisV změna Kd
4 AJ A1CD DisV změna Ja
6 CJL DisV změna Bn
7 DEJ DisV změna Hb
8 LEB DisV změna Pk
9 STZ DisV změna Ba
2.B
1 MAT DisV změna Hb
2 MAT DisV změna Hb
3 STZ DisV změna Ba
4 NLP DisV změna
6 AJ A1AB DisV změna Ja
6 AJ A1CD DisV změna Hl
7 AJ A1AB DisV změna Ja
7 AJ A1CD DisV změna Hl
8 VKO DisV změna Hb
9 LEZ DisV změna
2.C
1 MAT DisV změna St
2 AJ A1AB DisV změna Ja
2 AJ A1CD DisV změna Hl
3 NLP DisV změna Ju
4 LEZ DisV změna
5 LEZ DisV změna
6 STZ DisV změna Ba
8 AJ A1AB DisV změna Ja
8 AJ A1CD DisV změna Hl
9 LEB DisV změna Pk
3.A
1 MAT DisV změna Bb
2 AJ A1AB DisV změna Db
2 NJ N1CD DisV změna No
3 CJL DisV změna Bn
4 LET DisV změna Ba
5 ELH DisV změna Šb
7 PEL DisV změna Kl
8 HUL DisV změna Pd
9 OLS DisV změna Kz
3.B
1 MYS DisV změna Kl
2 MAT DisV změna St
3 HUL DisV změna Pd
4 CJL DisV změna Nk
5 OLS DisV změna Kz
6 LET DisV změna
8 PEL DisV změna Kl
9 ELH DisV změna Šb
3.C
1 AJ A1AB DisV změna Ja
1 AJ A1CD DisV změna Db
2 MAT DisV změna Sk
3 OLS DisV změna Če
4 PEL DisV změna Kz
5 HUL DisV změna Kl
6 ELH DisV změna Šb
8 LET DisV změna
4.A
1 ELH DisV změna Šb
2 OLS DisV změna Če
3 AJ A1AB DisV změna Kd
3 AJ A1CD DisV změna Ja
4 LES DisV změna Če
5 LET DisV změna Ba
7 HUL DisV změna Pd
8 PEL DisV změna Kz
4.B
1 LET DisV změna
2 PEL DisV změna Kz
3 CJL DisV změna Nk
4 HUL DisV změna Pd
5 AJ A1AB DisV změna Db
5 AJ A1CD DisV změna Kd
4.C
1 CJL DisV změna Bn
2 HUL DisV změna Pd
3 AJ A1AB DisV změna Db
3 NJ N1CD DisV změna No
4 MAT DisV změna Bb
6 AJ A1AB DisV změna Db
6 NJ N1CD DisV změna No
7 OLS DisV změna Pk
8 LET DisV změna Ba
9 PEL DisV změna Kl
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou