Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 29. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.A ŠA TH TH
1.B ŠA TH TH
1.C ŠA TH TH
2.A ŠA TH TH
2.B ŠA TH TH
2.C ŠA TH TH
3.A ŠA TH TH
3.B ŠA TH TH
3.C ŠA TH TH
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beláň Jan .. .. - .. .. - .. .. .. -
Církva Radim - .. ..
Čechová Martina - - ..
Hub Petr .. .. -
Kudláčková Regina .. .. ..
Podhorný Jiří .. .. ..
Skříčil Václav .. .. ..
Straková Karla .. .. ..
Šuba Marek - - -
Zlámal Vojtěch - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babicová Petra
1 odpadá MAT 2.A zrušeno
2 odpadá MAT 4.A zrušeno
4 odpadá CHE 1.B zrušeno
5 odpadá CHE 1.B zrušeno
Bena Marcel
0 odpadá MYS 3.B (AB) zrušeno
1 odpadá MYS 3.B (AB) zrušeno
2 odpadá MYS 3.B (AB) zrušeno
3 odpadá MYS 3.B (AB) zrušeno
4 odpadá MYS 3.B (CD) zrušeno
5 odpadá MYS 3.B (CD) zrušeno
6 odpadá MYS 3.B (CD) zrušeno
7 odpadá MYS 3.B (CD) zrušeno
Církva Radim
4 odpadá NLP 2.C zrušeno
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Čechová Martina
6 odpadá OLS 4.A zrušeno
8 odpadá LEZ 2.B zrušeno
9 odpadá LEZ 2.B zrušeno
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Dobešová Iva
1 odpadá AJ 1.A (A1CD) zrušeno
2 odpadá AJ 4.C (A1CD) zrušeno
3 odpadá AJ 1.C (A1CD) zrušeno
5 odpadá AJ 4.C (A1CD) zrušeno
6 odpadá AJ 1.C (A1CD) zrušeno
Holcová Barbora
3 odpadá AJ 1.C (A1AB) zrušeno
5 odpadá NJ 1.A (N2AB) zrušeno
6 odpadá AJ 1.C (A1AB) zrušeno
Hub Petr
4 odpadá DEJ 1.A zrušeno
5 odpadá DEJ 2.C zrušeno
7 odpadá VKO 4.B zrušeno
8 odpadá DEJ 1.C zrušeno
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Jalůvková Jaroslava
2 odpadá AJ 4.C (A1AB) zrušeno
3 odpadá AJ 4.B (A1CD) zrušeno
4 odpadá AJ 4.B (A1CD) zrušeno
5 odpadá AJ 4.C (A1AB) zrušeno
Juráň Ctirad
1 odpadá NLP 2.B zrušeno
Kandler Lukáš
0 odpadá MYS 3.C (CD) zrušeno
1 odpadá MYS 3.C (CD) zrušeno
2 odpadá MYS 3.C (CD) zrušeno
3 odpadá MYS 3.C (CD) zrušeno
4 odpadá MYS 3.C (AB) zrušeno
5 odpadá MYS 3.C (AB) zrušeno
6 odpadá MYS 3.C (AB) zrušeno
7 odpadá MYS 3.C (AB) zrušeno
Kloz Jiří
0 odpadá OLS 3.A (AB) zrušeno
1 odpadá OLS 3.A (AB) zrušeno
2 odpadá OLS 3.A (AB) zrušeno
3 odpadá OLS 3.A (AB) zrušeno
4 odpadá OLS 3.A (CD) zrušeno
5 odpadá OLS 3.A (CD) zrušeno
6 odpadá OLS 3.A (CD) zrušeno
7 odpadá OLS 3.A (CD) zrušeno
Kudláček Martin
0 odpadá HUL 3.A (CD) zrušeno
1 odpadá HUL 3.A (CD) zrušeno
2 odpadá HUL 3.A (CD) zrušeno
3 odpadá HUL 3.A (CD) zrušeno
4 odpadá HUL 3.A (AB) zrušeno
5 odpadá HUL 3.A (AB) zrušeno
6 odpadá HUL 3.A (AB) zrušeno
7 odpadá HUL 3.A (AB) zrušeno
Kudláčková Regina
4 odpadá AJ 4.B (A1AB) zrušeno
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Menšík Miroslav
5 odpadá TEV 2.A (AB) zrušeno
6 odpadá TEV 2.A (AB) zrušeno
Novák Bedřich
1 odpadá CJL 4.B zrušeno
2 odpadá CJL 4.B zrušeno
3 odpadá CJL 2.C zrušeno
4 odpadá CJL 4.C zrušeno
Nováková Hana
1 odpadá NJ 1.B (N2AB) zrušeno
2 odpadá NJ 1.C (N2AB) zrušeno
3 odpadá NJ 2.B (N2AB) zrušeno
4 odpadá NJ 2.A (N2AB) zrušeno
5 odpadá RJ 1.A (R2CD) zrušeno
Palacká Alice
1 odpadá OLS 4.C zrušeno
4 odpadá LEB 2.B zrušeno
6 odpadá OLS 4.B zrušeno
7 odpadá LEB 2.B zrušeno
Podhorný Jiří
0 odpadá HUL 3.C (AB) zrušeno
4 odpadá HUL 3.C (CD) zrušeno
5 odpadá HUL 3.C (CD) zrušeno
6 odpadá HUL 3.C (CD) zrušeno
7 odpadá HUL 3.C (CD) zrušeno
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Pytela Roman
1 odpadá RJ 1.B (R2CD) zrušeno
2 odpadá RJ 1.C (R2CD) zrušeno
3 odpadá RJ 2.B (R2CD) zrušeno
4 odpadá RJ 2.A (R2CD) zrušeno
Skotnica Aleš
2 odpadá FYZ 1.A zrušeno
3 odpadá FYZ 1.B zrušeno
4 odpadá FYZ 1.C zrušeno
Skříčil Václav
0 odpadá OLS 3.B (CD) zrušeno
4 odpadá OLS 3.B (AB) zrušeno
5 odpadá OLS 3.B (AB) zrušeno
6 odpadá OLS 3.B (AB) zrušeno
7 odpadá OLS 3.B (AB) zrušeno
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Straková Karla
0 odpadá MAT 2.C zrušeno
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Strýček Pavel
5 odpadá TEV 2.A (CD) zrušeno
6 odpadá TEV 2.A (CD) zrušeno
Šuba Marek
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Zlámal Vojtěch
0 odpadá MAT 1.A zrušeno
7 odpadá MAT 1.A (AB) zrušeno
1. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1.A
0 MAT odpadá (Zl)
1 AJ A1AB odpadá (Kd)
1 AJ A1CD odpadá (Db)
2 FYZ odpadá (Sk)
3 BIO odpadá (St)
4 DEJ odpadá (Hb)
5 NJ N2AB odpadá (Hl)
5 RJ R2CD odpadá (No)
7 MAT AB odpadá (Zl)
1. les. Školní akce
2. - 3. les. Třídnická hodina
1.B
1 NJ N2AB odpadá (No)
1 RJ R2CD odpadá (Pt)
2 BIO odpadá (Cí)
3 FYZ odpadá (Sk)
4 CHE odpadá (Bb)
5 CHE odpadá (Bb)
1. les. Školní akce
2. - 3. les. Třídnická hodina
1.C
0 CJL odpadá (Bn)
1 CJL odpadá (Bn)
2 NJ N2AB odpadá (No)
2 RJ R2CD odpadá (Pt)
3 AJ A1CD odpadá (Db)
3 AJ A1AB odpadá (Hl)
4 FYZ odpadá (Sk)
6 AJ A1CD odpadá (Db)
6 AJ A1AB odpadá (Hl)
7 VKO odpadá (Bn)
8 DEJ odpadá (Hb)
1. les. Školní akce
2. - 3. les. Třídnická hodina
2.A
1 MAT odpadá (Bb)
2 DEJ odpadá (Hb)
3 LEB odpadá (Cí)
4 NJ N2AB odpadá (No)
4 RJ R2CD odpadá (Pt)
5 TEV AB odpadá (Me)
5 TEV CD odpadá (Sr)
6 TEV AB odpadá (Me)
6 TEV CD odpadá (Sr)
8 VKO odpadá (Bn)
1. les. Školní akce
2. - 3. les. Třídnická hodina
2.B
1 NLP odpadá (Ju)
2 MAT odpadá (St)
3 NJ N2AB odpadá (No)
3 RJ R2CD odpadá (Pt)
4 LEB odpadá (Pk)
6 CJL odpadá (Bn)
7 LEB odpadá (Pk)
8 LEZ odpadá (Če)
9 LEZ odpadá (Če)
1. les. Školní akce
2. - 3. les. Třídnická hodina
2.C
0 MAT odpadá (St)
1 MAT odpadá (St)
2 AJ A1 odpadá (Kd)
3 CJL odpadá (Nk)
4 NLP odpadá (Cí)
5 DEJ odpadá (Hb)
1. les. Školní akce
2. - 3. les. Třídnická hodina
3.A
0 OLS AB odpadá (Kz)
0 HUL CD odpadá (Kl)
1 OLS AB odpadá (Kz)
1 HUL CD odpadá (Kl)
2 OLS AB odpadá (Kz)
2 HUL CD odpadá (Kl)
3 OLS AB odpadá (Kz)
3 HUL CD odpadá (Kl)
4 OLS CD odpadá (Kz)
4 HUL AB odpadá (Kl)
5 OLS CD odpadá (Kz)
5 HUL AB odpadá (Kl)
6 OLS CD odpadá (Kz)
6 HUL AB odpadá (Kl)
7 OLS CD odpadá (Kz)
7 HUL AB odpadá (Kl)
1. les. Školní akce
2. - 3. les. Třídnická hodina
3.B
0 MYS AB odpadá (Be)
0 OLS CD odpadá (Sč)
1 MYS AB odpadá (Be)
1 OLS CD odpadá (Sč)
2 MYS AB odpadá (Be)
2 OLS CD odpadá (Sč)
3 MYS AB odpadá (Be)
3 OLS CD odpadá (Sč)
4 MYS CD odpadá (Be)
4 OLS AB odpadá (Sč)
5 MYS CD odpadá (Be)
5 OLS AB odpadá (Sč)
6 MYS CD odpadá (Be)
6 OLS AB odpadá (Sč)
7 MYS CD odpadá (Be)
7 OLS AB odpadá (Sč)
1. les. Školní akce
2. - 3. les. Třídnická hodina
3.C
0 MYS CD odpadá (Kn)
0 HUL AB odpadá (Pd)
1 MYS CD odpadá (Kn)
1 HUL AB odpadá (Pd)
2 MYS CD odpadá (Kn)
2 HUL AB odpadá (Pd)
3 MYS CD odpadá (Kn)
3 HUL AB odpadá (Pd)
4 MYS AB odpadá (Kn)
4 HUL CD odpadá (Pd)
5 MYS AB odpadá (Kn)
5 HUL CD odpadá (Pd)
6 MYS AB odpadá (Kn)
6 HUL CD odpadá (Pd)
7 MYS AB odpadá (Kn)
7 HUL CD odpadá (Pd)
1. les. Školní akce
2. - 3. les. Třídnická hodina
4.A
1 VKO odpadá (Hb)
2 MAT odpadá (Bb)
3 CJL odpadá (Bn)
4 CJL odpadá (Bn)
6 OLS odpadá (Če)
4.B
1 CJL odpadá (Nk)
2 CJL odpadá (Nk)
3 AJ A1AB odpadá (Kd)
3 AJ A1CD odpadá (Ja)
4 AJ A1AB odpadá (Kd)
4 AJ A1CD odpadá (Ja)
6 OLS odpadá (Pk)
7 VKO odpadá (Hb)
4.C
1 OLS odpadá (Pk)
2 AJ A1AB odpadá (Ja)
2 AJ A1CD odpadá (Db)
3 LES odpadá (Če)
4 CJL odpadá (Nk)
5 AJ A1AB odpadá (Ja)
5 AJ A1CD odpadá (Db)
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 1. les., Učitel: Zlámal Vojtěch
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Zlámal Vojtěch
1.B
Hodina: 1. les., Učitel: Církva Radim
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Církva Radim
1.C
Hodina: 1. les., Učitel: Šuba Marek
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Šuba Marek
2.A
Hodina: 1. les., Učitel: Podhorný Jiří
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Podhorný Jiří
2.B
Hodina: 1. les., Učitel: Čechová Martina
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Čechová Martina
2.C
Hodina: 1. les., Učitel: Kudláčková Regina
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Kudláčková Regina
3.A
Hodina: 1. les., Učitel: Skříčil Václav
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Skříčil Václav
3.B
Hodina: 1. les., Učitel: Hub Petr
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Hub Petr
3.C
Hodina: 1. les., Učitel: Straková Karla
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Straková Karla

Od 7:00 před školou vyhlášení výsledků "O pohár ředitele školy" a v "Lesnické všestrannosti".
Hned poté fotografování vítězných tříd a žáků, kteří prospěli s vyznamenáním.
Potom třídnické hodiny a předání výročních vysvědčení.

Příjemné prožití prázdnin!