Kurz slouží k procvičování naučených znalostí, k opakování učiva a také ke známkovanému hodnocení osvojených znalostí žáků.

Kurz slouží žákům k procvičování se v tématice škodlivých činitelů v lese a k ověřování naučených znalostí pomocí známkovaných závěrečných testů jednotlivých kapitol.

Kurz slouží žákům k opakování učiva naučeného v rámci distanční výuky a k ověřování naučených znalostí pomocí známkovaných závěrečných testů jednotlivých kapitol.

Kurz slouží žákům k opakování učiva naučeného v rámci distanční výuky a k ověřování naučených znalostí pomocí známkovaných závěrečných testů jednotlivých kapitol.